Termal Görüntüleme Hizmetleri

Mekanik Görüntüleme

Mekanik sistemlerdeki aşırı yüklenmeler, rotor sargılarındaki yalıtım yıpranmaları ve enerji nakil sistemlerindeki aşınmalar termal görüntüleme ile kolaylıkla tespit edilebilmektedir.Sorunların nedenleri ve sonuçlarının mekanik sistem içerisndeki denetlenmesinde fayda saglar .Önceden sorun olabilecek veya olması muhtemel sorunların önüne geçilebilir .